Skip to main content

Professionelen

JEZELF EN JE MEDEWERKERS

Waarom een hospitalisatie- & ongevallenverzekering afsluiten?

Belandt iemand van je medewerkers in het ziekenhuis? Of heeft hij een ongeval thuis, op reis, in zijn vrije tijd of op het werk? Dan kan hij maar beter goed beschermd zijn tegen de medische kosten. Daarom is een degelijke hospitalisatieverzekering interessant. Een ongevallenverzekering dekt de medische kosten als je niet in het ziekenhuis belandt. Ook sommige kosten die niet gedekt zijn in een hospitalisatieverzekering worden terugbetaald via een ongevallenverzekering. De twee verzekeringen vullen elkaar dus aan.

In sommige paritaire comités is een hospitalisatieverzekering voor je medewerkers verplicht. Los daarvan kan het een mooie manier zijn om je waardering te uiten voor je personeel. Je kan deze verzekering zowel privé als op naam van je bedrijf afsluiten. Je kan alleen jezelf verzekeren, maar ook al je medewerkers of alleen bepaalde werknemers. Met een degelijke hospitalisatieverzekering zijn de kosten voor een ziekenhuisopname onbeperkt gedekt en kies je zelf het ziekenhuis en de behandelende arts. Thuisbevallingen en aangepast medisch vervoer zijn ook mee verzekerd.

Rooming-in voor de ouder van een opgenomen kind wordt ook terugbetaald. Je kiest zelf of we een eenpersoonskamer of tweepersoonskamer opnemen in de polis.

MEER INFORMATIE

Waarom een VAPZ afsluiten?

Als zelfstandige krijg je een bescheiden wettelijk pensioen. Wil je voorkomen dat je moet inboeten aan levensstijl als je met pensioen gaat? Met een VAPZ bouw je zelf op fiscaal voordelige en veilige manier een extra reserve op. De stortingen zijn, binnen de wettelijke bepalingen, integraal aftrekbaar als bedrijfslast. Zo boek je automatisch minder belastbare winst en krijg je lagere sociale bijdragen. Twee vliegen in één klap.

Je hebt bovendien de zekerheid van een gegarandeerd rendement. Dat kan eventueel aangevuld worden met een jaarlijks variabele winstdeling. Dat laatste is afhankelijk van de economische conjunctuur en van de resultaten van de betrokken verzekeraar. Voor een zelfstandige zonder vennootschap is het VAPZ fiscaal gezien de meest interessante manier om aan pensioensparen te doen. Maar ook een bedrijfsleider met een vennootschap heeft soms baat bij een VAPZ, eventueel in combinatie met een groepsverzekering.

MEER INFORMATIE

Wat is een sociaal VAPZ?

Als je een aanvullend pensioen opbouwt via een sociaal VAPZ (sociaal Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen), dan kies je voor een maximum aan bescherming en fiscale voordelen.

Er wordt gesproken over een ‘sociaal’ VAPZ, omdat 10% van je gestorte bijdragen automatisch naar een solidariteitsfonds gaan. Hierdoor genieten jij en je nabestaanden extra financiële bescherming bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap.

Opgelet! Intekenen op het KBC-Life Pension Plan – (Sociaal) VAPZ is mogelijk voor iedere zelfstandige en geconventioneerde loontrekkende zorgverstrekker.

MEER INFORMATIE

Waarom kiezen voor individuele pensioentoezegging?

Als zelfstandig ondernemer ben je waarschijnlijk elke dag druk in de weer met je eigen zaak. Maar denk je soms ook aan je persoonlijke financiële toekomst? Met een IPT financiert je vennootschap op een fiscaal gunstige manier een aanvullend pensioenkapitaal voor jou als bedrijfsleider. Zo zijn de gestorte premies aftrekbaar voor de vennootschap als beroepskosten. Concreet biedt het KBC Keyman Benefit Plan de mogelijkheid om:

 • Op een fiscaal voordelige manier een aanvullend pensioen op te bouwen
 • Te voorzien in een vervangingsinkomen in geval van ziekte en ongeval
 • Het overlijdensrisico in te dekken

MEER INFORMATIE

Wat is een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)?

De POZ is een nieuwe mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen voor zelfstandigen zonder een vennootschap. Je bouwt hierdoor op een fiscaal voordelige manier een extra pensioenkapitaal op bovenop het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Wie kan een POZ afsluiten?

Het KBC-Life Pension Plan – POZ is enkel bedoeld voor zelfstandigen zonder een vennootschap. Die spaarmogelijkheid voor bijvoorbeeld zelfstandigen met een eenmanszaak of meewerkende echtgenoten zorgt ervoor dat je op een fiscaal aantrekkelijke manier een extra aanvullend pensioen kunt opbouwen.

MEER INFORMATIE

Waarom een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten?

Kan je als bedrijfsleider niet meer werken na een ongeval of ziekte? Dan krijg je bij volledige arbeidsongeschiktheid een vergoeding van het RIZIV, maar die is voor een zelfstandige bijzonder laag. Bijgevolg is het een must om te zorgen voor een extra uitkering bovenop het wettelijk bedrag. De verzekering gewaarborgd inkomen zorgt daarvoor.

Ben je loontrekkende en heb je een hoog inkomen? Dan kan deze verzekering ook nuttig zijn. Want bij ziekte of invaliditeit is de vergoeding die je krijgt van het RIZIV doorgaans een pak lager dan je gebruikelijke loon.

Met de verzekering gewaarborgd inkomen kan je rekenen op een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid. Zowel door ziekte als door een ongeval en dat 24 uur op 24. Dus zowel op je werk als in je privéleven en dat allemaal wereldwijd. Een goede polis dekt niet alleen je economische arbeidsongeschiktheid – het feit dat je door ongeval of ziekte niet op je werk kan zijn – maar ook fysieke invaliditeit.

Ben je na een ongeval blijvend invalide en kan je je werk blijven uitvoeren? Dan krijg je met deze polis een vervangingsinkomen op basis van je fysieke handicap. De tussenkomst hangt af van het percentage arbeidsongeschiktheid en conform de specifieke polisvoorwaarden.

MEER INFORMATIE

Waarom een arbeidsongevallenverzekering afsluiten?

Krijgt je werknemer een ongeval op het werk? Dan moeten de medische kosten en inkomensverliezen worden vergoed. Want bij een arbeidsongeval is er geen tussenkomst van de mutualiteit. Dat geldt ook als je personeel onderweg naar het werk of onderweg naar huis is. Daarom ben je best goed verzekerd. Anders draai je zelf voor alle kosten op.

De arbeidsongevallenverzekering is een wettelijk verplichte verzekering. Want je bent als werkgever aansprakelijk voor je werknemers. Deze wet heeft wel een aantal beperkingen. Zo ben je vrij om je personeel een betere bescherming aan te bieden en veel bedrijven maken daar ook effectief gebruik van.

De wet voorziet een aantal wettelijk verplichte waarborgen, zoals:

 • de kosten voor medische verzorging na een ongeval
 • een vergoeding als je werknemer tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt is
 • een vergoeding als hulp van anderen nodig is (vaak bij ernstig blijvende letsels)
 • een vergoeding voor de nabestaanden van de werknemer die overlijdt

MEER INFORMATIE

Waarom een groepsverzekering afsluiten?

Door de grote kloof tussen hun huidig inkomen en het wettelijk pensioen, moeten heel wat mensen behoorlijk inleveren als ze met pensioen gaan. Daarom is pensioensparen zo belangrijk. Een groepsverzekering, afgesloten door de onderneming, is interessant voor de werkgever en de werknemer. Het is de beste manier om loontrekkenden op een extralegale manier te verlonen. Voor beide partijen is het fiscaal aantrekkelijker dan een loonsverhoging.

Ook voor de bedrijfsleider zelf is het een bijzonder interessante manier om pensioen op te bouwen. De premies zijn ten laste van de vennootschap en zijn integraal fiscaal aftrekbaar als bedrijfslast, op voorwaarde dat je de wettelijke 80%-regel respecteert.

Een groepsverzekering kan je volledig op maat van je bedrijf en je eigen behoeften samenstellen. De polis bestaat meestal uit pensioenopbouw en een kapitaal bij overlijden. Maar je kan ook een verzekering arbeidsongeschiktheid en een waarborg premievrijstelling aan het contract toevoegen.

MEER INFORMATIE

VOERTUIGEN

Waarom een BA & rechtsbijstandverzekering afsluiten?

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering (BA) motorrijtuigen is een wettelijk verplichte verzekering voor iedereen die een motorrijtuig in het verkeer brengt. Je bent ook verplicht om deze polis af te sluiten voor werktuigen en aanhangwagens. Ongeacht of die nu aan je voertuig gekoppeld zijn of gewoon stilstaan op de openbare weg.

Veroorzaak je een ongeval en heeft de tegenpartij schade? Dan ben jij aansprakelijk. Met de BA-verzekering ben je voor die schade verzekerd.

Omgekeerd is het soms ingewikkeld om een vergoeding te krijgen van iemand die jou schade berokkent. Zo kan er discussie ontstaan over wie in fout was. Of je kan een meningsverschil hebben met de verkoper of hersteller van je auto. In zo’n geval is juridische bijstand belangrijk en daarvoor heb je best een goede verzekering rechtsbijstand.

De verzekering BA vergoedt de lichamelijke en materiële schade aan derden die jij of de toegelaten bestuurder van je voertuig veroorzaakt. Het kan gaan om blikschade, schade aan gebouwen of bijvoorbeeld lichamelijke letsels.

MEER INFORMATIE

Waarom een omniumverzekering afsluiten?

Heb je net een nieuwe of zo goed als nieuwe auto, lichte vrachtwagen of een ander bedrijfsvoertuig gekocht? Dan wil je die investering zo goed mogelijk beschermen, zonder te denken aan eventuele schade of zelfs diefstal. Ook als je medewerkers ermee onderweg zijn.  Een volledige omniumverzekering is daar de perfecte oplossing voor.

Een volledige omniumverzekering biedt de meest complete dekking voor je bedrijfswagen. Zo is niet alleen schade na een aanrijding, brand, diefstal, vandalisme en natuurrampen verzekerd. Ook heel wat andere gevaren zijn gedekt.

Een beperkte omnium verzekert alleen de schade aan je voertuig die het gevolg is van een aantal risico’s. Denk bijvoorbeeld aan brand, diefstal, natuurgeweld zoals storm- of hagelschade, glasbreuk, aanrijding van dieren en loslopend wild.

MEER INFORMATIE

Waarom een verzekering pechbijstand voor je bedrijfswagen afsluiten?

Sta je plots in panne met je bedrijfswagen? Of kan je niet meer rijden na een ongeval? Dan wil je zo snel mogelijk terug de baan op, of je nu in het binnenland of het buitenland bent. Met een verzekering pechbijstand ben je gerust.

Heb je een ongeval? Kan je door een gebrek aan je auto niet meer rijden? Of is je bedrijfswagen gestolen? Dan kan je een beroep doen op je pechbijstandsverzekering. Je wordt direct bijgestaan, 24 uur per dag en het hele jaar rond.

MEER INFORMATIE

Waarom een verzekering voor je lichte vracht afsluiten?

90% van de ondernemers kiest een omniumverzekering voor zijn nieuwe lichte vrachtauto. Je gekoppelde aanhangwagen met een maximum toegelaten massa (MTM) tot 3.500 kg, verzekeren we gratis mee.

Heb je een losgekoppelde aanhangwagen met een MTM van meer dan 750 kg? Dan ben je wettelijk verplicht om een aparte aansprakelijkheidsverzekering te sluiten. Om je optimaal te beschermen, kun je ook een rechtsbijstandverzekering en een omnium afsluiten als je dat voor je lichte vrachtauto ook gedaan hebt.

MEER INFORMATIE

Waarom een verzekering voor vervoerde goederen afsluiten?

Een verzekering goederen en transport is niet alleen interessant voor professionele transporteurs. Alle bedrijven die materiaal of goederen vervoeren hebben er baat bij.

Er zijn twee opties. Ofwel vervoer je goederen voor je eigen bedrijf, ofwel ben je transporteur van beroep en vervoer je goederen voor iemand anders.  

OPTIE 1: JE BENT PROFESSIONEEL TRANSPORTEUR

Internationaal transport over de weg is onderworpen aan de CMR-conventie (Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchadises par Route). Ook binnenlands transport dat je uitvoert in opdracht van derden valt hieronder.

In de CMR-conventie staat dat de transporteur contractueel aansprakelijkheid is voor alle schade die ontstaat aan de toevertrouwde goederen. Dat vanaf ontvangst tot aflevering. Daarnaast is de transporteur ook verantwoordelijk voor vertraging bij de levering.

De wet voorziet hierop wel enkele uitzonderingen. Globaal gezien kan je stellen dat bij schade aan goederen een vermoeden van aansprakelijkheid rust op de vervoerder. Het is dan aan hem om te bewijzen dat de schade het gevolg is van een van de uitzonderingen. In alle andere gevallen blijft de transporteur aansprakelijk.

Een verzekering voor vervoerde goederen beschermt je in al deze situaties.

OPTIE 2: JE VERVOERT GOEDEREN VOOR JE EIGEN BEDRIJF (EN BENT DUS GEEN TRANSPORTEUR VAN BEROEP)

Je bent geregeld op de baan met heel wat eigen materieel in je laadruimte. Of met koopwaar die je gaat afleveren bij klanten. Maar is dat materieel en koopwaar ook verzekerd bij een verkeersongeval? Of tijdens het laden en lossen van de goederen? En wat als het gestolen wordt?

Een verzekering vervoerde goederen beschermt je eigen vervoerde goederen op verplaatsing en onderweg. Maar de goederen in je voertuig zijn ook verzekerd op de werf waar je werken uitvoert of bijvoorbeeld in de buurt van het afleveradres of het privéadres van je personeel.

MEER INFORMATIE

PATRIMONIUM

Waarom een brandverzekering voor je bedrijf afsluiten?

Als ondernemer wil je zowel je roerende als onroerende goederen degelijk beschermen tegen allerlei gevaren. Denk maar aan een brand die in een paar tellen je hele bedrijf tot schroot herleidt. Hoe lang zal de wederopbouw duren? Moet je een nieuwe bouwvergunning aanvragen? En moet de bodem gesaneerd worden na de brand? Allemaal zaken waar je niet elke dag bij stilstaat. 

KIJK VERDER DAN ALLEEN DE BRANDVERZEKERING: BESCHERM JE VOLLEDIG PATRIMONIUM

Naast de materiële schade heeft een brand ook een impact op je bedrijf als geheel. Wie betaalt de leningen en vaste kosten na een brand? Wat met je bedrijfswinst en je eigen inkomen? En wat met je klanten ondertussen? Want een heropbouw kan maanden in beslag nemen.

Een goede brandpolis beschermt je tegen een aantal basisrisico’s zoals brand, ontploffing, storm, waterschade, overstroming en glasbreuk. Daarnaast kan je er ook extra beschermingen in opnemen. Denk daarbij aan een extra dekking alle risico’s voor je computers of kassasysteem.

Of een verzekering machinebreuk voor schade aan je bedrijfsmachines. En heb je ooit een verzekering overwogen tegen diefstal van je koopwaar, materieel of cash geld in het bedrijf? Het zijn allemaal opties die je in een goede brandpolis kan laten opnemen.

MEER INFORMATIE

Waarom een bedrijfsschadeverzekering afsluiten?

Na een verzekerd schadegeval kan het dat je een tijdje niet of slechts gedeeltelijk nog je beroepsactiviteiten kunt uitoefenen. De daling in het bedrijfsresultaat kun je laten verzekeren dankzij de verzekering bedrijfsschade.

Wat is verzekerd?

De verzekering verleent dekking voor het verlies aan winst en het doorlopen van de vaste kosten als gevolg van materiële schade. Heb je kosten gemaakt om de bedrijfsschade te beperken? Dat wordt ook gedekt in deze verzekering.

Vereisten om in aanmerking te komen voor de vergoeding

De onderbreking of vermindering van de beroepsactiviteit moet het gevolg zijn van een verzekerd schadegeval of een gelijkaardig schadegeval in de omgeving waardoor de verzekerde gebouwen volledig of gedeeltelijk ontoegankelijk worden.

MEER INFORMATIE

Waarom een verzekering tegen cyberrisk & fraude afsluiten?

ICT vormt meer en meer de ruggengraat van elke onderneming. Een goed werkende computeromgeving is dan ook cruciaal, maar er zijn risico’s aan verbonden. Cyberrisico’s ontstaan via een aanval van buitenaf of door een menselijke fout.

Worden er data van je bedrijf beschadigd of gestolen? Dan is dat in 75% van de gevallen te wijten aan een menselijke fout. Kunnen jij en je medewerkers vanop afstand inloggen in je mail of op je server? Dan hebben criminelen een potentiële ingang. Ook het falen van je ICT-systeem zelf zorgt vaak voor economische schade, aangezien je niet kan verderwerken.

Wat als gegevens van je klanten plots openbaar worden door een cyberaanval? Dan treden de verplichtingen en sancties van de Europese Privacyrichtlijn in voege en die kunnen aanleiding geven tot torenhoge boetes. In al deze gevallen is een verzekering tegen cyberrisk en fraude een interessante bescherming.

De polis verzekert de gevolgen van een cyberaanval. Denk daarbij aan de beschadiging van hardware en software. Ook verlies en diefstal of beschadiging van data zijn gedekt, net als de kosten voor het herstel ervan.

Ook als de ICT-problemen zorgen voor omzetverlies of reputatieschade aan je bedrijf kan je een beroep doen op deze verzekering. En moet je jezelf verdedigen tegen claims van je leveranciers, klanten of derden in deze context? Dan zijn ook die kosten verzekerd. Zelfs de kosten van een afpersingscoördinator of advocaat om je gegevens terug vrij te krijgen zijn verzekerd.

MEER INFORMATIE

Waarom een diefstalverzekering afsluiten?

Criminelen sparen de bedrijfswereld niet, integendeel. In 2016 waren er in België 13.848 inbraken in bedrijfsgebouwen. Hoeveel collega-ondernemers ken je niet bij wie er al werd ingebroken? Of misschien werd je zelf al het slachtoffer van een inbraak of een overval. Ook de schade aan de gebouwen is vaak aanzienlijk. Soms geraken de inbrekers het gebouw niet binnen, maar is er op meerdere plaatsen schade aan ramen, deuren en poorten.

Een diefstalverzekering beschermt je tegen het verlies of de beschadiging van je goederen als gevolg van een diefstal of een poging tot diefstal. Denk maar aan diefstal van de inhoud uit je verzekerde gebouwen. Dat kan gaan om koopwaar uit de etalage, winkel of het magazijn. Maar vaak gaat het ook over je werkmateriaal, je inboedel of geld en waarden die in de onderneming aanwezig zijn. Al deze risico’s zijn gedekt met een diefstalverzekering.

Onder bepaalde omstandigheden kan je ook koopwaar of materiaal dat buiten de gebouwen staat mee verzekeren. En er is zelfs een dekking om de sloten van de buitendeuren of de safe te vervangen na verlies of diefstal van je sleutels.

MEER INFORMATIE

Waarom een verzekering alle risico's of machinebreuk afsluiten?

Bepaalde goederen wil je beter verzekeren omdat ze specifieke risico’s lopen. Denk maar aan installaties zoals compressoren, drukpersen, koelinstallaties en bureaumateriaal zoals computers, printers en servers. In zo’n geval zijn de verzekering machinebreuk en verzekering alle risico’s interessant.

En wat als je vertegenwoordiger zijn laptop laat vallen? De verzekering alle risico’s gaat veel verder. Zo is bijvoorbeeld de onhandigheid van personeel mee verzekerd. Bovendien kan je de goederen voor hun nieuwvervangingswaarde verzekeren of voor hun werkelijke waarde. Ook draagbare apparatuur kan je opnemen. Denk daarbij aan laptops, camera’s, draagbare scanners … 

Beeld je in: tijdens een onderhoud geraakt een schroevendraaier tussen een machine en de machine loopt vast. Of door onverwachte lekkage in de koeling wordt een motor oververhit. In de verzekering Machinebreuk  kan je voor mechanische installaties de schade door een interne oorzaak of een intern gebrek opnemen.

De verzekering alle risico’s gaat verder. Stel, je gooit per ongeluk een glas frisdrank over je laptop. Een onweer veroorzaakt bliksemschade aan je computers. Of door overspanning op het elektriciteitsnet ontstaat schade aan de sturing van je machine. De alle risico’s-verzekering dekt niet alleen diefstal en poging tot diefstal, maar ook elke onverwachte beschadiging of vernieling met een externe oorzaak.

MEER INFORMATIE

Waarom een waardenverzekering afsluiten?

Waarden die vernietigd, beschadigd of verloren raken, zijn vaak meer waard dan de vergoeding die je in de meeste verzekeringen krijgt. Daarom geven we je de kans om je waarden apart te laten verzekeren. Zo ben je gerust. Ook bij een onaangename verrassing.

Wat zijn waarden?

 • Waarden die eigendom zijn van de verzekerde
 • Waarden die de verzekerde bewaart voor iemand anders

Dat gaat dan om:

 • Bankbiljetten & munten
 • Niet-ingezette edelstenen en parels
 • Staven edelmetaal
 • Zegels
 • Effecten
 • Maaltijdcheques
 • Andere waardepapieren en betaalmiddelen met geldwaarde ‘aan toonder’, op voorwaarde dat je deze goederen in contant geld kunt omzetten bij een bank, beurs of openbare en wettelijk toegelaten financiële markt en het niet over koopwaar gaat.

MEER INFORMATIE

Voor wie is een dierenverzekering?

Als paarden- en rundveehouder zit je kapitaal voor een groot deel in je dieren. Een tegenslag hoeft daarom geen financieel verlies te betekenen. Verzeker je tegen ongevallen en ziekte en bescherm zo je bedrijfsinkomsten.

 • De dierenverzekering is enkel voor paarden- en rundveehouders, niet voor paarden- en veehandelaars
 • De waarborg voor runderen in groep is bestemd voor melkveebedrijven

Wat is onder andere verzekerd?

Individuele paarden of runderen

De verzekering verleent dekking voor dood of noodslachting, verlies, blijvende waardevermindering of veterinaire behandeling, op voorwaarde dat het een gevolg is van:

 • Ongeval
 • Ziekte
 • Chronische kreupelheid (alleen bij paarden)

Runderen in groep

Daarvoor krijg je dekking voor dood of noodslachting ten gevolge van een ongeval of ziekte.

MEER INFORMATIE

Waarom een verzekering bodemsanering afsluiten?

Zowel bij ondergrondse als bovengrondse stookolietanks is een lek niet ondenkbaar. Laat je verzekeren voor de gevolgen daarvan en wij nemen de saneringswerken op ons. Ook als het lek in een bijhorende leiding zit.

Welke stookolietanks zijn verzekerd?

Enkel stookolietanks voor verwarming kunnen verzekerd worden. Zowel bovengrondse tanks als ondergronds. Al geldt er voor die laatste wel een leeftijdsbeperking:

 • 45 jaar voor ondergrondse tanks die buiten een waterwingebied liggen of een beschermingszone
 • 35 jaar voor ondergrondse tanks die in een waterwingebied of beschermingszone liggen

Let wel: De totale opslagcapaciteit op de verzekerde ligging mag niet meer bedragen dan 20.000 liter, ongeacht het aantal aanwezige tanks.

MEER INFORMATIE

Waarom een verzekering alle bouwplaatsrisico's afsluiten?

Ga je een bedrijfspand bouwen of verbouwen? Ben je zelf aannemer of actief in de bouwsector? Dan kan je voor je bouwwerken een soort omniumverzekering afsluiten. Ook afbraakwerken die eerst gebeuren, kunnen mee verzekerd worden. Het grootste voordeel van een ABR-polis is dat er bij schade niet naar een aansprakelijke partij moet worden gezocht. De polis vergoedt de schade en zal die niet terugvorderen op de betrokken partijen.

Met een ABR-verzekering voorkom je dus dat je werf wordt stilgelegd na vaak lange juridische discussies tussen aannemers, onderaannemers, architecten en anderen om uit te zoeken wie aansprakelijk is. De verzekering beschermt zowel de eigenaar of bouwheer als de bouwpromotor, de aannemer, architect, ingenieur, veiligheidscoördinator … Alle schade die veroorzaakt wordt aan de nieuwbouw of de verbouwingen is gedekt conform de polisvoorwaarden. Ook de aansprakelijkheid tegenover derden, zoals de buren, kan je opnemen in de polis.

MEER INFORMATIE

AANSPRAKELIJKHEID

Waarom een verzekering BA-uitbating afsluiten?

Je goede naam als bedrijf of professional is belangrijk en daar doe je veel voor. Je wilt zo veel mogelijk tevreden klanten en gelukkige werknemers. Maar soms loopt het mis, want ondernemen brengt altijd risico’s met zich mee. Als anderen door jouw fout of door de fout van een medewerker schade lijden, dan moet je hen wettelijk verplicht vergoeden. Probleem is dat je nooit op voorhand kan weten hoeveel de schade bij de tegenpartij zal bedragen. Gaat het om 100 euro? Of is iemand zwaargewond geraakt en gaat het over honderdduizend euro of meer?

Dat soort risico’s kan je onmogelijk zelf dragen en moet je dus goed verzekeren. Je beschermt eigenlijk je eigen patrimonium tegen claims van derden. Daarvoor dient een verzekering BA-uitbating, ook wel BA-exploitatie genoemd.

De basisdekking BA-uitbating vergoedt de schade die jij of je werknemers tijdens het werk per ongeluk aan derden veroorzaakt. Dat conform de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Soms veroorzaken producten of zaken zelfs na hun levering of plaatsing bij de klant nog schade. Ook die schade moet je dan integraal vergoeden.

Veroorzaakt iemand anders schade aan jouw bedrijf? Dan verdedigt de dekking rechtsbijstand jouw belangen, zodat de schade die je ondervonden hebt teruggevorderd kan worden.

MEER INFORMATIE

Waarom een verzekering beroepsaasprakelijkeid afsluiten?

Je geeft je klanten advies en levert intellectuele diensten bij vaak complexe vraagstukken. Maar ook jij als professional kan je vergissen, iets vergeten of een verkeerd advies geven. En dan loopt het fout en berokken je schade aan klanten, andere bedrijven of derden. In dat geval ben jij aansprakelijk en moet je de schade herstellen of vergoeden.

De verzekering beroepsaansprakelijkheid vergoedt de persoon of het bedrijf dat schade lijdt door jouw beroepsfout. Ze beschermt je bedrijf tegen schadevergoedingen van derden. De polis beschermt je ook als het om pure financiële schade gaat, bijvoorbeeld als je klant zijn bouwwerken moet stilleggen of te veel belastingen moet betalen nadat jij als professional een rekenfout maakte.

Deze polis is bestemd voor personen met dienstverlening als activiteit. Zowel contractuele als de extracontractuele aansprakelijkheid is gedekt. Ook als het gaat om smaad of laster of een schending van intellectuele eigendomsrechten ben je verzekerd. Zowel lichamelijke, materiele als immateriele schade is gedekt. Het bedrag wordt bepaald in functie van je specifieke noden en wensen.

MEER INFORMATIE

Waarom een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid afsluiten?

Door een aantal wetswijzigingen en met het gewijzigde economisch klimaat, lopen bestuurders almaar meer het gevaar om met hun persoonlijk vermogen te moeten opdraaien voor een zakelijke schadeclaimDe verzekering bestuurdersaansprakelijkheid beschermt ondernemers hiertegen.

De polis bestuurdersaansprakelijkheid verzekert je persoonlijke aansprakelijkheid als bestuurder voor fouten in het dagdagelijks beheer van je bedrijf. Want fouten in het dagdagelijks beheer van je bedrijf zijn niet gedekt in de gewone polis BA-uitbating.

MEER INFORMATIE

Wat is een rechtsbijstandsverzekering?

Er zijn heel wat situaties waarbij juridische hulp geen overbodige luxe is. Een rechtsbijstandsverzekering geeft je juridische en financiële bijstand. Ze geeft je als bedrijfsleider een geruster gevoel.

Wie is verzekerd?

Iedereen actief in jouw bedrijf is beschermd met deze verzekering, van de bedrijfsleiding tot en met de jobstudenten.

MEER INFORMATIE

Waarom een verzekering 10-jarige aansprakelijkheid afsluiten?

Ondernemingen die actief zijn in de bouwsector krijgen vanaf 1 juli 2018 te maken met een nieuwe wetgeving. Aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector zullen vanaf dan in welbepaalde gevallen verplicht worden om een 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Dergelijke verzekering dekt je burgerlijke aansprakelijkheid op basis van de artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, tijdens een periode van 10 jaar na aanvaarding van de werken.

De aansprakelijkheid is beperkt tot de stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw (enkel als die laatste de stabiliteit of soliditeit van het verzekerde bouwwerk in gevaar brengt)

MEER INFORMATIE

Waarom een verzekering verenigingsleven afsluiten?

Ben je actief in een vereniging die op regelmatige basis samenkomt? Denk bijvoorbeeld aan je hobbyclub, de sportclub van je kind of een VZW waarin je actief bent? Als je deel uitmaakt van het bestuur, dan heb je een aantal verantwoordelijkheden. Vaak zonder dat je het weet.

Wat als er een ongeval gebeurt tijdens een benefietavond ten voordele van je vereniging. Is je eigen aansprakelijkheid als bestuurder en die van je vereniging voldoende verzekerd? En heeft de vereniging ook rechtsbijstand om zich te verdedigen tegen schadeclaims van anderen? Wat met de aansprakelijkheid van de leden onderling? Zijn zij ook ten opzichte van elkaar verantwoordelijk? Een verzekering verenigingsleven brengt hier duidelijkheid in.

Zowel de bestuursleden als alle actieve leden kunnen verzekerd worden voor hun aansprakelijkheid tegenover derden. Ook de aansprakelijkheid van de leden onderling is mee opgenomen.

Daarnaast zijn ook andere zaken gedekt. Wat als een van de leden een ongeval heeft tijdens de jaarlijkse barbecue of opendeurdag? Of als hij een ongeval heeft op weg naar huis van een vergadering? Ook dat is verzekerd.

MEER INFORMATIE

Waarom heb je als arts baat bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

In je medisch beroepsleven kun je helaas geconfronteerd worden met patiënten die een schadevergoeding van jou eisen. Stel, een patiënt schuift uit over de pas geboende vloer van je wachtkamer of je vergeet een kompres in het lichaam van een patiënt. Dankzij de aansprakelijkheidsverzekering zal het slachtoffer een correcte vergoeding krijgen voor de geleden schade. Zelfs wanneer er na een behandeling complicaties optreden die niet eens het gevolg zijn van een medische fout of nalatigheid, dan kun jij rekenen op juridische bescherming.

Wie is verzekerd?

Elke medicus of paramedicus met een eigen, zelfstandige praktijk kan een KBC–Polis Medische en paramedische beroepen afsluiten. Zo bescherm je jezelf, je vervanger of iedereen die bij jou werkt tegen aansprakelijkheden.

MEER INFORMATIE

Contacteer ons kantoor voor jouw persoonlijke berekening. Wij helpen je graag verder.

Met onze handige simulator bereken je snel de prijs van je verzekering. Je kunt je verzekering meteen online afsluiten, zonder dat je daarvoor naar het kantoor hoeft.

Maar weet dat je bij schade er nooit alleen voor staat, ook als je je polis bij ons digitaal hebt afgesloten.